• شامل ایمر، دانفوس، کوالبو
  • دارای مدل ساده و ریست دار
  • ساخت کشور چین  _ دانمارک _ اسپانیا