• دارای AVR
  • دو نوع دستی و استارتی
  • دارای قدرت 1 الی 7 کیلووات
  • داری سیم پیچی مسی
  • ساخت کشور چین
 موتوربرق های ایمر I33