• دارای حجم 5 تا 24 لیتری
  • حداکثر فشار 3 بار
  • دارای 38 سانتی متر قطر
  • دارای نشان CE اروپا
  • ساخت کشور ایتالیا
منبع انبساط وارم(VAREM)