• شامل انواع تدریجی و تک ضرب
  • دارای سایزهای مختلف
  • ساخت کشور ایتالیا
شیرگازهای برهما-B1