• شامل شیر اطمینان، شیر و زانو رادیاتور، شیرفشارشکن، شیر ترموستاتیک، شیر هوا نیمه اتوماتیک و ارونت
  • دارای نشان CE اروپا
  • ساخت کشور ایتالیا
محصولات پینتوسی pintossi+c_p1