• شامل انواع ایمر، فورگ، دراپ، دلتا، کوالبو، تک پرو،فاراد
  • دارای مدل DSK-2, DSK-3, DSK-8, DSK-10
  • دارای پیچ تنظیم فشار
  • دارای انواع دو کابل و تک کابل
  • دارای مانومتر
  • ساخت کشور چین _اسپانیا
ست کنترل_ I17
COELBO_کوالبو