خازن های روغنی

  • از سایز 3 الی 100 میکروفاراد
  • دارای دو نوع کابلی و فیشی

خازن های خشک

  • از سایز 110_80 الی 400 میکروفاراد
  •  نوع دو فیشه
  • ساخت کشور چین
خازن ایمر-I 20