• دارای حجم های مختلف از 5 الی 1500 لیتری
  • دارای انواع ته باز و ته بسته
  • نوع جنس EPDM
  • دارای نشان CE اروپا
  • ساخت کشور ایتالیا
تیوپ های منابع Sefa-Se1