• دارای انواع مستغرق، جداری، محیطی، پکیجی
  • دامنه تنظیم دما از 0 الی 90 درجه سانتی گراد
  • دارای استاندارد CE اروپا
  • ساخت ایتالیا
ترموستات های آرترمو ARTHERMO-A1