• تکفاز
  • دارای دو نوع پروانه برنجی و پروانه باکالیت
  • دارای قدرت 0/5 الی 2 اسب
  • شافت و روتور از جنس استیل
    الکتروپمپ برند وات

[:]