• دارای انواع کفکش و پمپ نیم اسب
  • دارای ولتاژ برق تکفاز
  • دارای انواع فلوتر دار و بدون فلوتر
  • دارای خروجی فلزی
  • بدنه کفکش ها از جنس آلومینیوم می باشد
کفکش های برند فورگ