الکتروموتورهای دو پل 3000 دور ایمر

 • دارای دو نوع: تکفاز _ سه فاز
 • دارای  قدرت 0/5 الی 100 اسب بخار
 • پوسته الکتروموتورها از جنس چدن
 • ساخت کشور چین
الکتروموتور تکفاز ایمر سری YC-دو پل 3000 دور-I16
الکتروموتور سه فاز ایمر سری Y3-دو پل 3000دور-I16

الکتروموتورهای چهار پل 1500 دور ایمر

 • دارای دو نوع: تکفاز _ سه فاز
 • دارای انواع قدرت ها 0/5 الی 175 اسب بخار
 • پوسته الکتروموتور ها از جنس چدن
 • ساخت کشور چین
الکتروموتور تکفاز ایمر سری YC-چهارپل 1500 دور-I14
الکتروموتور سه فاز ایمر سری Y2-چهارپل 1500 دور-I13 

الکتروموتورهای شش پل 1000 دور ایمر

 • نوع سه فاز
 • دارای انواع قدرت 1 الی 30 اسب بخار
 • پوسته الکتروموتورها از جنس چدن
 • ساخت کشور چین
الکتروموتور سه فاز ایمر سری Y3-شش پل 1000 دور-I15