• شامل پنج راهی، صافی برنجی، سوپاپ، پروانه خورشیدی
  • در سایزهای مختلف
  • ساخت کشور چین
اتصالات ایمر_I12