نمایشگاه تاسیسات سال 1402

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع
تاریخ  : 13 الی 16 مهر ماه / ساعت : 8 الی 15
سالن :  8 و 9
غرفه  : بازرگانی فورگ

نمایشگاه تاسیسات سال 1401

مکان :  محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
تاریخ : 19الی22 مهرماه
سالن :  38
غرفه  : بازرگانی فورگ

نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب سال 1401

تاریخ : 9 الی 12 دی ماه
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن :  31A (میلاد)
غرفه :  فورگ
ساعت بازدید :  8 الی 15